Dagligt bastillskott.

 • För att optimera vår kost.
 • Vetenskapligt beprövat.
 • Enkelt att integrera i vardagen.

En nyttig kost betyder god hälsa.

Intaget av mikronutrienter till kroppens celler är grunden för vår hälsa1. Vi måste förse kroppen med livsviktiga vitaminer och spårämnen genom en nyttig kost. Det är enkelt i teorin men inte i praktiken.

56 % av de som deltog i studien svarade att de inte hade tid att äta nyttigt. Så många som 46 % säger att de tycker det är svårt att hålla fast vid2.

70 % av vårt energiintag är tomma kolhydrater som innehåller få mikronutrienter.

Endast 15 % av kvinnorna och 7 % av männen äter de rekommenderade fem portionerna frukt och grönsaker varje dag3.

Speciella omständigheter, speciella behov.

Folk behöver ofta extra mikronutrienter - till exempel under vissa omständigheter i livet som kan påverka ett antal människor:

 • Ungdomar
 • Äldre
 • Folk med kroniska sjukdomar
 • Folk som går på diet eller fastar 
 • Gravida kvinnor
 • Unga kvinnor
 • Användare av nikotin, alkohol etc. 
 • Folk under stress
 • Idrottsmän och människor under fysisk press 
 • Ammande mammor

Läkemedel kan påverka mikronutrientsbalansen

Mer än hälften av befolkningen tar läkemedel regelbundet. Oavsett om det är p-piller, antihistaminer, antibiotika, blodtryckssänkande läkemedel, kolesterolsänkande läkemedel, diabetesläkemedel eller smärtstillande, så stör läkemedel metabolismen på flera olika sätt och konkurrerar med mikronutrienter (vitaminer och spårämnen) för samma enzym och transportsystem. Detta gör det ännu viktigare att säkra ett tillräckligt intag av mikronutrienter.

Må bra varje dag.

LaVita hjälper till att optimera vårt dagliga intag av vitaminer och spårämnen. Detta ger oss en betryggande känsla av att vara rustade för det dagliga livet.

1 Med järn, vitamin C, A, D, B6 och B12, folsyra, koppar, selen och zink, innehåller LaVita alla relevanta mikronutrienter som bidrar till immunförsvarets normala funktion.
2 TK Nutrition studie, Techniker Krankenkasse, 2017
3 Mensink et. Al. 2013