Biotillgänglighetsstudie.

Biotillgänglighet avser hur snabbt och i vilken utsträckning vitaminer och spårämnen absorberas och är tillgängliga på verkningsplatsen – i cellen. Som en del av denna internationellt publicerade studie undersöktes blodvärdena hos 107 till synes friska frivilliga som hade intagit 2 x 10 ml LaVita dagligen under sex månader.

Specifika vitaminer och spårämnen mättes i blodet för att fastställa hur mycket av de olika ingredienserna som intagits. Studien undersökte också om ämnena absorberades in i cellerna och således kunde vara aktiva i metaboliska processer. Studien publicerades hösten 2015 i 'Neuroendocrinology letters' en vetenskaplig tidsskrift.

Studieinformation

Förbättring av blodstatus på lång sikt

Studieresultat

Alla uppmätta blodvärden (vitaminerna A, B1, B2, B3, B5, B6, folsyra, B12, biotin, E, K, järn, krom, zink, selen, koenzym Q10, L-karnitin och beta-karoten) med undantag för koppar, förbättrades markant under studien, och de flesta av dem mycket markant.

Viktigt för människor

Resultaten bevisar att den mycket höga biotillgängligheten, som var mätbar för alla ämnesgrupper: vitaminer, spårämnen, sekundära växtämnen och vitaminoider. Det är också viktigt att uppmärksamma att inget av vitaminvärdena översteg det optimala intervallet. Detta bevisar den utmärkta sammansättningen och doseringen av LaVita.

Immunförsvar

Studieresultat

Följande nödvändiga ämnen och deras, för immunförsvarets, relevanta utveckling mättes: Zink, viktigt. B6, viktigt. B12 och selen ökade mycket markant; folsyra och järn ökade markant.

Viktigt för människor

Den goda tillgängligheten av dessa nödvändiga ämnen är en viktig förutsättning för deras påverkan på immunförsvaret. Det är vetenskapligt bevisat att järn, folsyra, selen, vitamin B12, vitamin B6 och zink bidrar till ett normalt fungerande immunförsvar.

Utmattning och återhämtning

Studieresultat

Följande nödvändiga ämnen och deras utveckling, relevant för trötthet och utmattning, mättes: Vitamin B2, B6, biotin, vitamin B12 ökade mycket markant; folsyra, järn och niacin ökade markant; pantotensyra ökade.

Viktigt för människor

Den goda tillgängligheten av dessa nödvändiga ämnen är grunden för deras effekt mot utmattning. Dessutom visar det tydligt deras betydelse för regenerering och för att motverka utmattning. Det är vetenskapligt bevisat att järn, folsyra, selen, vitamin B2, vitamin B12, pantotensyra och vitamin B6 bidrar till att minska utmattning.

Energi och prestanda

Studieresultat 

Följande nödvändiga ämnen och deras utveckling, relevanta för prestanda mättes: Vitamin B1, B2, B6, B12 och biotin ökade mycket markant; folsyra, järn och niacin ökade markant; pantotensyra ökade.

Viktigt för människor

Den goda tillgängligheten av dessa nödvändiga ämnen är en förutsättning för deras positiva inverkan på prestanda, energi och hälsa och deras kamp emot utmattning. Dessa ämnen är av stor vikt för leveransen till energisystemen i våra celler, samt för vår metabolism. Järn, folsyra, niacin, vitamin B2, vitamin B12, pantotensyra och vitamin B6 bidrar till att minska utmattning och trötthet. Biotin, järn, niacin, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B12, pantotensyra och vitamin B6 bidrar till normal energimetabolism.

Koncentration och minne

Studieresultat

Följande nödvändiga ämnen och deras utveckling, som är relevanta för vår kognitiva förmågor, mättes: zink ökade mycket markant; järn ökade mycket markant; patotensyra ökade.

Viktigt för människor

Den goda tillgängligheten av dessa nödvändiga ämnen är en förutsättning för deras positiva effekt på koncentration och minne. Det är vetenskapligt bevisat att järn och zink bidrar till normal kognitiv funktion. Patotensyra stöder också normal mental prestation.

Mentalt tillstånd och nervsystemet

Studieresultat

Följande nödvändiga ämnen och deras utveckling, som är relevanta för vårt mentala tillstånd och nervsystemet, mättes: Biotin, vitamin B1, B2, B6 och B12 ökade mycket markant; niacin och folsyra ökade markant.

Viktigt för människor

Den goda tillgängligheten av dessa nödvändiga ämnen är grunden för deras positiva effekt på det mentala tillståndet och nervsystemet. Biotin, folsyra, niacin, vitamin B1, vitamin B12 och vitamin B6 stöder normal psykologisk funktion, medan vitamin B2, vitamin B1, vitamin B12, vitamin B6, biotin och niacin är inblandade i nervsystemets normala funktion.

Hud, hår och naglar

Studieresultat

Följande nödvändiga ämnen och deras utveckling, relevant för frisk och vacker hud, hår och naglar, mättes: Biotin, selen, zink och vitamin B2 ökade mycket markant och niacin markant.

Viktigt för människor

Den goda tillgängligheten av dessa ämnen är grunden för frisk hy, hår och naglar och därmed ett vackert och friskt utseende. Det är vetenskapligt bevisat att biotin, niacin och vitamin B2 bidrar till bevarandet av normal hud. Zink och selen bidrar till bevarandet av normala naglar, och tillsammans med biotin bidrar de också till bevarandet av normalt hår.