Studie av biotilgjengelighet.

Biotilgjengelighet referer til hvor raskt og i hvilken grad vitaminer og sporstoffer absorberes og er tilgjengelige på virkestedet – i cellen. Som del av denne internasjonalt publiserte studien ble blodverdiene til 107 tilsynelatende friske frivillige som hadde tatt 2x 10 ml LaVita daglig, undersøkt over en periode på seks måneder.

Spesifikke vitaminer og sporstoffer ble målt i blodet for å finne ut hvor mye av de ulike ingrediensene som ble tatt inn. Studien undersøkte også om stoffene ble tatt opp i cellene og dermed var i stand til å gripe aktivt inn i stoffskifte-prosesser. Studien ble publisert høsten 2015 i det vitenskapelige tidsskriftet 'Neuroendocrinology letters'.

Studiedetaljer

Langsiktig forbedring ved fullstendig blodtelling

Studieresultater

Alle målte blodverdier (vitamin A, B1, B2, B3, B5, B6, folsyre, B12, biotin, E, K, jern, krom, sink, selen, koenzym Q10, L-karnitin og betakaroten) med unntak av kobber, forbedret seg betydelig i løpet av studien, og de fleste av dem i meget betydelig grad.

Betydning for mennesker

Resultatet beviser den svært høye biotilgjengeligheten som var målbar for alle stoffgrupper: vitaminer, sporstoffer, sekundære plantestoffer og vitaminoider. Det er også viktig å merke seg at ingen av vitaminverdiene overskred det optimale området. Dette viser den utmerkede sammensetningen og doseringen av LaVita.

Immunsystem

Studieresultater

Følgende vitale stoffer og deres progresjon relevant for immunsystemet ble målt: Sink, vit. B6, vit. B12, selen økt i meget betydelig grad; folsyre, jern betydelig økt.

Betydning for mennesker

God tilgjengelighet av disse viktige stoffene er en viktig forutsetning for deres påvirkning på immunsystemet. Det er vitenskapelig bevist at jern, folsyre, selen, vitamin B12, vitamin B6 og sink bidrar til normal funksjon av immunsystemet.

Tretthet og restitusjon

Studieresultater

Følgende vitale stoffer og deres progresjon relevant for tretthet og utmattelse ble målt: Vitamin B2, B6, biotin, vitamin B12 betydelig økt; folsyre, niacin økt betydelig; pantotensyre økt.

Betydning for mennesker

God tilgjengelighet av disse livsviktige stoffene er grunnlaget for deres effektivitet mot tretthet og utmattelse. Dessuten understreker det deres betydning for regenerering og bekjempelse av tretthet. Det er vitenskapelig bevist at jern, folsyre, niacin, vitamin B2, vitamin B12, pantotensyre og vitamin B6 bidrar til å redusere tretthet.

Energi og ytelse

Studieresultater 

Følgende vitale stoffer og deres progresjon relevant for ytelse ble målt: Vitamin B1, B2, B6, B12, biotin betydelig økt; folsyre, jern, niacin økt i meget betydelig grad; pantotensyre økt.

Betydning for mennesker

Den gode tilgjengeligheten av disse livsviktige stoffene er forutsetninger for deres positive innflytelse på ytelse, energi og kondisjon, og i deres kamp mot tretthet. Fordi disse stoffene har stor betydning for tilførselen til energisystemene i cellene våre, samt for stoffskiftet vårt. Jern, folsyre, niacin, vitamin B2, vitamin B12, pantotensyre og vitamin B6 bidrar til å redusere tretthet og utmattelse. Biotin, jern, niacin, vitamin B2, vitamin B1, vitamin B12, pantotensyre og vitamin B6 bidrar til normalt stoffskifte av energi.

Konsentrasjon og hukommelse

Studieresultater

Følgende vitale stoffer og deres progresjon relevant for kognitive evner ble målt: sink økte svært signifikant; jern økte betydelig; økt pantotensyre.

Betydning for mennesker

God tilgjengelighet av disse livsviktige stoffene er forutsetningen for deres positive innvirkning på konsentrasjon og hukommelse. Det er vitenskapelig bevist at jern og sink bidrar til normal kognitiv funksjon. Pantotensyre støtter også normal mental ytelse.

Mental tilstand og nervesystem

Studieresultater

Følgende vitale stoffer og deres progresjon relevant for mental tilstand og nervesystemet ble målt: Biotin, vitamin B1, B2, B6, B12 økte svært signifikant; niacin, folsyre økte i betydelig grad.

Betydning for mennesker

God tilgjengelighet av disse livsviktige stoffene er grunnlaget for deres positive innvirkning på mental tilstand og nervesystemet. Biotin, folsyre, niacin, vitamin B1, vitamin B12 og vitamin B6 støtter normal psykologisk funksjon, mens vitamin B2, vitamin B1, vitamin B12, vitamin B6, biotin og niacin er involvert i normal funksjon av nervesystemet.

Hud, hår og negler

Studieresultater

Følgende vitale stoffer og deres progresjon relevant for sunn og vakker hud, hår og negler ble målt: Biotin, selen, sink, vitamin B2 svært signifikant økning, og niacin betydelig.

Betydning for mennesker

Den gode tilgjengeligheten av diss livsviktige stoffene er grunnlaget for sunn hud, hår og negler, og dermed et vakkert og sunt utseende. Det er vitenskapelig bevist at biotin, niacin og vitamin B2 bidrar til å opprettholde normal hud. Sink og selen bidrar til vedlikehold av normale negler, og sammen med biotin bidrar de også til vedlikehold av normalt hår.