Formulář pro odstoupení od smlouvy Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:
LaVita Czech s.r.o.,
se sídlem Fráni Šrámka 1300/6, 37001 České Budějovice,
IČO 02228670,
DIČ CZ02228670 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží: 

Číslo objednávky (nepovinné, pro rychlejší vyřízení požadavku): 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*): 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů: 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů: 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě): 

Datum:
 


 

(*) Nehodící se škrtněte.