KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak, kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan üyelerimizin gizliliğini korumak için çalışmaktayız.

İşbu Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), Şirket tarafından işletilen www.lavita.web.tr internet sitesi (“Site”) aracılığıyla ve aşağıda belirtilen diğer yöntemlerle işlenen kişisel verileriniz hakkında tarafınızın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Siz değerlikullanıcılarımızın (“Kullanıcı”) kişisel verilerinin güvenliği konusunda son derece hassasiyet göstermekteyiz.

Şirket olarak Kullanıcı’larımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olabildiğince en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesinebüyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinkorunması amacıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizi aşağıdabelirtilen çerçevede işlemekteyiz.

Bu kapsamda:

 • LaVita Türkiye mağazalarını (“Mağazalar”) ziyaret etmeniz, Mağazalar’dan alışveriş yapmanız halinde,
 • LaVita Türkiye Üyelik Programı’na üye olmanız halinde,
 • Site’yi ziyaret etmeniz veya cep telefonunuza indireceğiniz LaVita Türkiye mobil uygulamasını (“Uygulama”) kullanmanız, Site veya Uygulama’dan alışveriş yapmanız veya üçüncü kişiler tarafından yapılan alışverişin tarafınıza gönderilmesi ya da Site’ye/Uygulama ’ya üye olmanız (“Site Üyesi”) durumunda,
 • Ticari iletişim kanalları ile genel ve kişiye özel kampanya bilgilendirmelerin yapılmasını onaylamanız halinde,
 • İletişim kanalları (cep telefonu, e-mail vb. her türlü iletişim araçları ile) üzerinden karşılıklı olarak iletişime geçmemiz durumunda,
 • Kurumsal satış süreçlerine ilişkin olarak LaVita Türkiye ile iletişime geçmeniz ve/veya alışveriş yapmanız veya kurumsal satış süreçlerine ilişkin olarak tarafınıza hediye, ürün vs. gönderilmesi halinde,
 • LaVita Türkiye’nin düzenlemiş olduğu kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklere katılmanız,

durumunda kişisel verileriniz tarafımızca mevzuata uygun olarak işlenebilecek, saklanabilecek ve gerekli hallerde paylaşılabilecektir.

1. Veri Sorumlusu

Şirket, Kanun’un 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir. KVKK’nın getirmiş olduğu düzenlemeler çerçevesinde siz değerli Kullanıcı’larımızı, kişisel verilerin nasıl kaydedildiği, işlendiği ve işleme amacı ile ilgili olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla aydınlatmak istiyoruz.

Veri Sorumlusu: Lavita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Ataşehir Güney No:7/3F İç Kapı No:12, Ataşehir-İstanbul.

2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Araçları

Kişisel verileriniz Şirket tarafından KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde hukuka, ahlaka ve dürüstlük kuralına uygun olarak; doğru, güncel ve meşru bir şekilde işlenecektir.

Özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz Şirket tarafından yine aşağıda belirtilen amaçlar mucibince ve veri sorumlusunun meşru menfaati amacıyla doğru orantılı olarak işlenmektedir:

 • Şirket’imiz tarafından yürütülen faaliyetlerin ve hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi,
 • Şirket’imiz tarafından yürütülen faaliyet ve hizmetlerin üyelerin kullanımına, istek ve amaçlarına uygun hale getirilebilmesi sürecinin yürütülmesi, gerçekleştirilmesi,
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı olarak süreçlerin idamesi,
 • Kullanıcı’ların Uygulama’lardan faydalanabilmesi için gereken verilerin kaydedilmesi ve raporlanması,
 • Şirket’imizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Şirket’imiz faaliyetlerinin planlanması ve yönetimi, üyelik başvuru ve üyelik işlemlerinin sürdürülebilmesi, üyelerin süreçlere ilişkin gelişmelerden ve yeniliklerden haberdar edilebilmesi, güncel haberlerin üyelere ulaşabilmesi, üyeler arası iletişimin sağlanabilmesi,
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve Uygulama’ların ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, tanıtılması, uygulanması, kullanılabilir hale getirilmesi ile üyelik, satış, reklam, iletişim, promosyon, pazarlama ve bunlara ilişkin tüm bilgilendirme ve uygulamalarının gerçekleştirilmesi,
 • Kullanıcı’larımıza özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
 • Müşteri hizmetlerinin ve ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
 • Şirket’imiz tarafından sunulan ürün, hizmet ve Uygulama’lar ile Şirket’imizin ve Şirket’imizle iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
 • Şirket’imiz tarafından iletişime yönelik tüm operasyonların yürütülebilmesi,
 • Kullanıcı değerlendirme/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hizmet ve faaliyetlerin müşteriye özel uyarlanması, hukuki uyum süreci, denetim, mali işlerin yürütülmesi,
 • Hukuksal süreçlerin takibi ve mevzuattan doğan hakların tesisi, kullanılması ve korunması,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, Şirket’imiz uygulamalarının Kullanıcı’ya özel yürütülmesi, Kullanıcı memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin, müşteri ilişkileri ile müşteri talep ve şikâyetlerinin yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
 • Şirket faaliyetlerinin Şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • İş sürekliliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası; iş ortaklarımız, bayileri veya tedarikçilerle yürütülen işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi.

Yukarıda belirtilmiş olan ancak bunlarla sınırlı olmayan amaçlarla ve otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle; Şirket birimleri, ofisleri, Site, çağrı merkezi, sosyal medya mecraları, Uygulamalar, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak, yasal azami süreler aşılmamak üzere bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun biçimde öngörülecek süreyle yurt içinde veya yurt dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilme, depolanma, saklanma, muhafaza edilme, işlenme, elde edilebilir hale getirilme, kullanılma, güncellenme, değiştirilme, birleştirilme, yeniden düzenlenme, sınıflandırılma, açıklanma, paylaşım, aktarılma, transfer ve kişisel veri mevzuatında öngörülen sair işlenmelere tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda detaylı olarak işlenen verilerinizi açıklamak isteriz.

A. Mağaza Ziyaretleri

Mağazalar ’da gerçekleşmesi muhtemel mevzuata aykırı her türlü fiil, suç veya davranışa karşı siz, LaVita Türkiye ve çalışanları ile diğer üçüncü kişilerin güvenliğini sağlamak ve adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla güvenlik kamerası görüntülerinizi işliyoruz.

Mağaza Alışverişleri ve Satış Sonrası Süreçler:

 • Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, fatura/fiş ibraz etmeksizin satış sonrası operasyonel işlemlerden (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) faydalanabilmenizi sağlamak ve bu operasyonel işlemlerin yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin e-fatura/e-arşiv faturanın tarafınıza gönderilebilmesi, mağazalarımızda bulunmayan ürünlerin tedarik edilerek doğrudan size ulaştırılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası) ve alışveriş (alışveriş tarihi, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,
 • Gerekli olduğu hallerde iade süreçlerinde iadenin banka hesabınıza yapılabilmesi için banka hesap bilgilerinizi,
 • Fatura düzenlenebilmesi ve bazı durumlarda cari hesap ve mutabakat işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla kimlik, iletişim ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgilerinizi (T.C. kimlik/ vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri),
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgilerinizi (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • Genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarında LaVita Türkiye’ye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site ’deki bildirimler, pop-up gösterimi, reklam, arama, anket vs.) yapılması amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, lokasyon paylaşımının açık olması halinde lokasyon bilgisi, Site ve Mobil Uygulama içi bildirimlere/anketlere/tekliflere/kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, geçmiş alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, ödeme yöntemleri ve tercihleri, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullandığınız operatör bilgisi, anket cevapları vb.) işliyoruz.

B. Site/Mobil Uygulama Kullanımı ve Alışverişleri (Üye olarak veya üyeliksiz alışveriş)

 • Alışveriş işleminin gerçekleştirilmesi, sipariş hazırlama, paketleme, sevk irsaliyesi hazırlama, kargolama, teslimat bilgilerinin güncellenmesi, siparişinizin size ulaştırılabilmesi veya siparişinizi Mağazalar ’dan teslim almak istemeniz halinde Mağazalar ’da uygun şekilde teslimatı sağlama, sistemimizde oluşturduğumuz size ait kayıtların diğer müşterilere ilişkin kayıtlardan ayırt edilebilmesi, satış sonrası operasyonel işlemlerin (tadilat, değişim, iade, ürün incelemesi vs.) yerine getirilebilmesi, alışverişinize ilişkin e-faturanın tarafınıza gönderilebilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim bilgilerinizi (e-posta adresi, telefon numarası, adres) ve alışveriş (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme şekli ve ödeme detayları) bilgilerinizi,
 • Fatura düzenlenebilmesi amacıyla kimlik ve fatura bilgilerinizi, ayrıca vergi mükellefi iseniz ek bazı fatura bilgileriniz (T.C. kimlik numarası, vergi numarası, şahıs şirketi bilgileri)
 • Ödemenizi kredi kartı ile yapmak istemeniz halinde ödemenin alınabilmesi amacıyla kredi kartı bilgileriniz (kredi kartı bilgileri tarafımızca kaydedilmeden ödeme kuruluşuna aktarılmaktadır.)
 • kişiler tarafından Site/Mobil Uygulama üzerinden tarafınıza ürün gönderilmesi halinde ise siparişin tarafınıza ulaştırılabilmesi amacıyla ad soyadı, cep telefonu ve adres bilgilerinizi işliyoruz.
 • Site ve Mobil Uygulama ’yı ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında karşılaşılan teknik / yazılımsal hataları, eksiklikleri tespit edebilmek ve giderebilmek amacıyla Site ve Mobil Uygulama ’yı kullanım bilgilerinizi işliyoruz.

C. Site Üyeliği (Site/Mobil Uygulama)

 • Üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak, sizinle akdedeceğimiz üyelik sözleşmesinin gereğini yerine getirmek, üye girişinin yapılabilmesi, üyelik bilgilendirmesinin yapılabilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı), iletişim (e-posta adresi, telefon numarası) ve parola bilgilerinizi,
 • Üye olarak Site/Mobil Uygulama üzerinden alışveriş yapılmak istendiğinde her alışveriş işleminde tekrar bilgi girilmesine gerek kalmaksızın üye bilgilerinizi kullanarak alışveriş yapmanızı sağlayabilmek amacıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, teslimat ve fatura adresi bilgileri) bilgilerinizi,
 • Üye olarak tarafınıza sipariş geçmişinizi görüntüleme hizmeti verebilmek amacıyla alışveriş bilgilerinizi (alışveriş tarihi, zamanı, miktarı, alışveriş içeriği, ödeme detayları),
 • Özel üyelik programlarından faydalanabilmeniz, mağazalar ve Site ’den yapacağınız alışverişlere göre oluşturulacak size özel imkan ve tekliflerden yararlanmanız, puan kazanabilmeniz ve bu puanları kullanabilmeniz amacıyla mağazalar ve Site ’den yapacağınız alışveriş bilgilerinizi, genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamların oluşturulması, kampanya, yarışma, çekiliş ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, segmentasyon, raporlama, profilleme, pazarlama ve analiz çalışmalarının yapılması, Mobil Uygulama, Site veya diğer 3. taraf ortamlarda LaVita Türkiye ‘ye ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site ’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması, mobil cihazınızda lokasyon paylaşımının açık olması halinde size en yakın ve uygun tekliflerin oluşturulması ve size iletilmesi, Site ve Mobil Uygulama üzerindeki kullanıcı deneyimini iyileştirmek amaçlarıyla pazarlama bilgilerinizi (doğum tarihi, cinsiyet, il, ilçe, demografik bilgiler, lokasyon paylaşımın açık olması halinde lokasyon bilgisi, Site ve Mobil Uygulama içi bildirimlere / anketlere / tekliflere / kampanyalara karşı yaklaşımlar, alışkanlıklar, favoriler, beğeniler, davranışlar, tercihler, arama hareketleri, segmentler, geçmiş alışverişler, çerez kayıtları, çerez ve reklam tanıtıcısı/kimliği bilgileri ve cihaz ID, ödeme yöntemleri ve tercihleri, Mobil Uygulama kullanım süresi, Mobil Uygulama versiyon bilgisi, iletişim tercihleri, alışveriş tutarı, ödeme kanalları, ödemenin gerçekleştiği banka bilgisi, kullanılan cihaza ilişkin marka, model, teknik özellik ve işletim sistemi bilgileri, kullanılan kullandığınız operatör bilgisi, anket cevapları vb.), işliyoruz.

D. Ticari İletişim Süreçleri

 • Ticari iletişim izni/açık rızası vermeniz halinde, LaVita Türkiye Üyelik Programı kapsamında oluşturulan genel veya size özel kişiselleştirilmiş kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, reklamlar, bilgilendirmeler, pazarlama faaliyetleri ile size yönelik ticari iletişim faaliyetlerinde (SMS, e-posta, arama vb.) bulunulabilmesi, ürün ve hizmetlerimizle ilgili müşteri memnuniyetine yönelik anketlerin, kampanya, yarışma, çekiliş, davet, açılış ve diğer etkinliklere ilişkin davetlerimizin iletilmesi amaçlarıyla kimlik (ad soyadı) ve iletişim (telefon numarası, e-posta adresi) bilgilerinizi işliyoruz.

E. Çağrı Merkezi / Müşteri İlişkileri Süreçleri

 • İletişim kanallarımız (çağrı merkezi, e-posta, Site, Mobil Uygulama, sosyal medya vs.) üzerinden bizimle iletişime geçtiğiniz takdirde bize ilettiğiniz sorun ve şikayetlerinizi çözümlemek, gerektiğinde buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçebilmek amacıyla kimlik (ad soyadı) , iletişim (adres, e-posta adresi, telefon numarası), müşteri işlem (talep ve şikayetleriniz, alışverişleriniz, hediye/indirim/fayda kullanımları) ve gerekli ise hukuki işlem bilgilerinizi; ayrıca müşteri memnuniyetine yönelik çalışmalarımız ve aramızda doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılmak üzere çağrı merkezi ses kayıtlarını işliyoruz.

F. Yasal Süreçler ve Kurum İçi Faaliyetler

 • Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirmek, yetkili ve görevli kamu kurum ve kuruluşlarına karşı diğer hukuki yükümlüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla kimlik, iletişim, alışveriş, fatura ve işlem güvenliği (log kayıtları) bilgilerinizi işliyoruz.
 • Doğacak uyuşmazlıklarda mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü dava, cevap ve itiraz hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, tarafımızdan bilgi talep etmeniz halinde gerekli bilgilerin tarafınıza ulaştırılabilmesi amaçlarıyla ve kurum içi denetim, iç kontrol ve raporlama, test, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında kimlik (ad soyadı), iletişim (telefon numarası, e-posta adresi, adres), alışveriş, fatura, kamera görüntüleriniz, işlem güvenliğine ilişkin bilgiler (LaVita Türkiye Üyelik Programı, Site/Mobil Uygulama alışverişleri, ticari iletişim kapsamında izin/açık rıza/sözleşme onayına ilişkin log kayıtları) ile hukuki işlem bilgilerinizi (uyuşmazlık süreçlerine ilişkin yazışma ve dosya bilgileri) işliyoruz.

Kanun gereğince Şirket, Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel bilgileri kanunda açıklandığı çerçevede ve yukarıda belirtilen amaçlar veamaçların gerektirdiği süre ile sınırlı olarak elde edebilecek, toplayabilecek, kaydedebilecek, depolayabilecek, saklayabilecek, muhafazaedebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, kullanabilecek,mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek,sınırlandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ortadan kalktığında, işlenmiş bulunan tüm kişisel verileriniz gerekli ve makul bilgi güvenliği tedbirleride alınmak şartıyla anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilebilir veya ulaşılamaz şekilde imha edilebilir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan ve ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden Şirket çalışanlarıyla, hissedarlarıyla, yöneticileriyle, iş ortaklarıyla, alt yüklenicileri ile insan kaynaklarıyla, hukuk mali ve vergi danışmanlarıyla ve denetçileriyle, danışmanlarıyla, vekilleriyle, sunduğumuz hizmet amacı doğrultusunda, Kanunla düzenlenmiş ve Kanunlarla emredilmiş olan denetleyici ve düzenleyici resmi kurumlara mevzuatların çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Veri Sorumlusu’nun meşru menfaati gereği yurt içi veya yurt dışıüçüncü kişilerle yalnızca ihtiyaç durumunda işlenme amacı ile ölçülü ve ancak mevzuatın izin verdiği sınırlar dâhilinde (Kanun’un 8. ve 9.maddelerine uygun olacak şekilde) paylaşılacaktır. Bu kapsamda detaylı bilgilendirme yapmak isteriz.

 • Bilişim teknolojileri, pazarlama/reklam/analiz faaliyetleri, lojistik hizmetleri, ödeme hizmetleri ya da uzmanlık gerektiren danışmanlık vb. konularda ürün ve hizmet desteği almak amaçlarıyla Şirket’imizin yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılarıyla (çağrı merkezi, cihazlar aracılığıyla kişisel veri toplayanlar, pazarlama/reklam/analiz hizmeti sağlayıcıları, veri tabanı ve sunucu hizmeti sağlayıcıları, Site ve Mobil Uygulama kullanımlarını izleme hizmeti sağlayanlar, e-posta sunucu hizmeti sağlayıcıları, e-fatura ve e-arşiv fatura hizmeti sağlayıcıları, elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcıları, kargo ve kurye firmaları, kart basım hizmeti verenler, matbaalar, depo hizmeti sağlayıcısı, banka ve elektronik ödeme kuruluşları, hukuki ve mali danışmanlık hizmeti verenler, bağımsız denetim hizmeti sağlayıcıları, arşivleme hizmeti verenler ile) veya yurt içindeki iş ortaklarımızın sunucularının yurt dışında olması nedeniyle yurtdışı ile veri paylaşımı yapılmaktadır.
 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile adli makamlara karşı olan bilgi, belge verme ve ilgili sair yükümlülüklerimizi yerine getirmek ve dava ve cevap hakları gibi yasal haklarımızı kullanabilmek amacıyla bizden istenen bilgiler anılan bu kurum, kuruluş ve makamlarla paylaşılmaktadır.
 • Şüpheli işlemlerin takibi, tespiti ve hukuka aykırı işlemlerin önlenmesi amaçlarıyla gerekli durumlarda danışmanlık hizmeti aldığımız tedarikçilerimiz ve ilgili işleme ilişkin ödeme kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır.
 • Gerekli olması durumlarda kamu güvenliğinin tesisi kapsamında mağazalardaki güvenlik kamerası görüntülerinizi mağazanın bulunduğu alışveriş merkezinin güvenlik birimleriyle paylaşılabilmesi mümkündür.
 • Site ve Mobil Uygulama’da ki ziyaret trafiğinin artırılmasına ilişkin faaliyetler kapsamında iş ortaklarımızla veri paylaşımı yapılabilmektedir.
 • Kullanıcılarımıza daha iyi hizmet verebilmek adına internet çerezlerini kullanmaktayız. Çerezler, internet sitesi ve uygulamalarının kullanıcı tarafından etkili olarak kullanılabilmesini amaçlamakta olup çerez türlerine bağlı olarak bazı kişisel verilerinizin kaydedilmesini/saklanmasını/üçüncü kişilerle paylaşılmasını kapsamaktadır. Bu noktada detaylı bilgi edinebilmek için internet sitemizde bulunan Çerez Kullanım Politikası Metni’ni inceleyebilir, sorularınız olması halinde bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • LaVita Türkiye Üyelik Programı kapsamında açık rıza vermeniz halinde kişisel verilerinin Almanya ortaklarımız ile paylaşılmaktadır.
 • Kişisel verileriniz elektronik ortamda veya fiziken aktarılabilir. Bu aktarma sırasında, elektronik ortamda yapılacak aktarımlarıngüvenliği ile fiziken yapılacak aktarımlarda her türlü güvenlik tedbirleri veri güvenliği temelinde alınmakta ve kişisel verileriniz yetkisizkişilerin eline geçmesine izin verilmemektedir.

4. Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesi kapsamında belirtilen yöntemler de dahil olmak üzere her türlü sözlü, yazılı ya daelektronik ortamda, yine 2. madde kapsamında yer verilen amaçlarla sınırlı olmak üzere ve Şirket faaliyetlerinin sürdürülmesi, ilgili ürün, hizmet ve Uygulama’ların belirlenen şekillerde ve meşru çerçevede sunulması, raporlama için gerekli verilerin kaydedilmesi ve bu kapsamda Şirket’imizin sözleşme ve kanundan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilmekte ve her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda çağrı merkezi, Site, iş birliği ortaklarımız, online işlemler, satıcı ve/veya bayi ağı ve diğer dağıtım kanalları, Uygulama gibi vasıtalar aracılığıyla doğrudan siz Kullanıcı’larımızdan veya çeşitli resmi kurumlar yahut doğrudan veya dolaylı bağlı ortaklarımız, iştiraklerimiz, hissedarlarımız veya hizmet aldığımız/hizmet verdiğimiz gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz açık rızanız ile doldurmuş olduğunuz başvuru formu, Site’ye ve Uygulama’ya giriş yaparken veya Şirket ile iletişime geçerken vermiş olduğunuz bilgiler ve benzeri yöntemlerle toplanmakta olup bu şekilde toplanmaya devam edilecektir. Bu kapsamda Şirket’in kişisel verileri işlemesinin Kanun’un 6. maddesi kapsamında verilen açık rıza ile ve her durumda Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçlarına uygun şekilde gerçekleşmektedir.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun Kapsamındaki Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili olarak, mevzuat uyarınca:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle kayıtlı elektronik posta (“KEP”) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Şirket’imize daha önceden bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle bize iletebilirsiniz.

Başvurunuzu yazılı olarak iletmek isterseniz; Lavita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi “Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Ataşehir Güney No:7/3F İç Kapı No:12, Ataşehir-İstanbul” adresine kimliğinizi ibraz ederek elden ya da posta yolu ile imzalı olarak iletebilirsiniz.

Ayrıca 0850 800 14 14 numaralı telefonumuzu arayabilir ya da talebinizi bilgi@lavita.web.tr adresine e-posta ile gönderebilirsiniz.

İlgili başvurunuzun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz. Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yineKanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün (30) içerisinde cevap vermektedir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek gerekli olması halinde adına ilgili kişiden bilgi talepedebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

☐ Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.

AÇIK RIZA METNİ

İşbu metin, LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.lavita.web.tr internet sitesi ve diğer uygulamalarımız, sitelerimiz aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde detaylı olarak açıklandığı şekilde işlenecek, saklanacak ve paylaşılacak olan kişisel verileriniz hakkında tarafınızdan onay alınması amacıyla hazırlanan açık rıza metnidir.

Siz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde kişisel verilerinizin, bilginize sunulan Aydınlatma Metni ve Kanun’a uygun olarak, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi, Şirket insan kaynakları, operasyonel süreçlerin yürütülmesi, organizasyonların yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ve/veya üye ve izleyici alışkanlıklarının saptanması, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda ve uygulamalarda tercihlerinizi belirlemek, buna ilişkin araştırma, bilgilendirme yapabilmek, pazarlama ve reklam çalışmalarımızı şekillendirmek, lokasyon olarak en yakın mağazanın bulunabilmesi, Mobil Uygulama, Site veya diğer üçüncü taraf ortamlarda “LaVita”ya ait reklamların ve pazarlama/iletişim faaliyetlerinin (Mobil Uygulama ve Site’deki bildirimler, pop-up gösterimi, kişiye özel teklifler, kullanıcı ekranlarının özelleştirilmesi, reklam, arama, anket vs.) yapılması, talep ve şikayetlerin takibini yapabilmek ve Mağaza’larda güvenliğin sağlanabilmesi adına; kimlik kategorisi kapsamında ad ve soyadınız, iletişim kategorisi kapsamında cep telefonu numaranız ve kişisel mail adresiniz, mesleki deneyim kategorisi kapsamında pozisyon/meslek bilgileriniz, müşteri işlem kategorisi kapsamında fatura ve firma bilgileriniz, Şirket işyeri ve müşterilerine/üyelerine hizmet sunduğu, işbirliği içerisinde olduğu sponsor firma/şirket/kurum/kuruluş tarafından sunulun hizmet, forum, konferans, aktivite, lansman gibi hizmet alanlarında ve Mağaza’larda çekilen fotoğraf, video ve ses kayıtlarınız ve mevzuata uygun olarak işlenen tüm kişisel verilerinizin, Şirket’in mevzuattan ve/veya sözleşmelerden kaynaklanan hukuki ve/veya ticari yükümlülüklerini yerine getirmesi ve/veya şirket tanıtım broşürlerinde ve dijital platformlarda paylaşması için ve/veya bilgi teknolojileri korumaları alanında azami tedbirleri alması için ve kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Şirket’in birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik olan 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılması, LaVita Türkiye’nin bağlı olduğu merkez olan Almanya ile paylaşılması da dâhil olmak üzere yukarıda belirtilen açıklamalar kapsamında paylaşılmasını onaylıyor musunuz?

☐ Açık Rıza Metni’ni okudum, anladım.

☐ Kişisel verilerimin işlenmesini ve mevzuata uygun olarak paylaşılmasını onaylıyorum.

GİZLİLİK POLİTİKASI

İşbu Gizlilik Politikasının amacı www.lavita.web.tr adresinde yer alan sitemize (“Site”) üye olarak kaydolan kişiler (“Kullanıcı(lar)”) tarafından, LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) ile paylaşılan bilgi ve verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak kendisi ile paylaşılan kişisel verileri mevzuata uygun şekilde işlemektedir. Şirket, Site, Mobil Uygulamalar ve Mağazalarımız üzerinden kendisine elektronik ortamdan iletilen içerikleri, Kullanıcılar ile yaptığı Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen, Aydınlatma Metni’nin amaçları ve kapsamı dışında kullanmayacaktır ve üçüncü kişiler ile paylaşmayacaktır. Bu kapsamda Şirket, içerikleri özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi Kullanıcı’ya taahhüt etmektedir.

Kişisel bilgiler Kullanıcı ile temas kurmak veya Kullanıcı’nın Site’deki ve Mobil Uygulama’daki tecrübesini iyileştirmek (hizmetlerin yürütülmesi, mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi veri tabanı oluşturma, üyeliklerin sürdürülmesi ve Şirket’in hizmetlerinin Kullanıcı’ya sağlanması için gerekli olan diğer faaliyetleri gerçekleştirme amacıyla işleyebilecek, saklayabilecek; üçüncü kişilere ve Şirket merkezi olan Almanya ortaklarımız/işbirlikçilerimize aktarabilecektir.

Şirket, Kullanıcı’nın Site üzerinde gerçekleştirdiği kullanım ve işlem bilgilerini anonim hale getirerek, istatistiki değerlendirmelerde, performans değerlendirmelerinde, şirket ve iş ortaklarının pazarlama kampanyalarında, yıllık rapor ve benzeri raporlarda kullanmak üzere bu amaçların gerçekleştirilmesi için gereken sürede saklayabilir, işleyebilir ve iş ortaklarına, şirket merkezine (Almanya) iletebilir.

Site veya Uygulama üzerinden düzenlenebilecek etkinliklerde, organizasyolarda, toplantılarda, düzenlenen form ve anketlerde Kullanıcı’ların rızası dâhilinde işlenen kişisel veriler, Şirket tarafından hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Site ve Mobil Uygulamalar’ın amacı dâhilinde saklanabilecektir. Diğer yandan kişisel veriler istatistiki analiz yapmak, raporlamaları oluşturmak, anket ve etkinliklerin düzenlenmesi amaçlarıyla da kullanılabilecektir.

Şirket, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması halinde, yetkili idari ve adli bir kurum tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla bilgi talep edilmesi, Kullanıcı’ların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olması gibi koşulların varlığı halinde, Kullanıcı’ya ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Sistemle ilgili teknik sorunların tanımlanması ve çözülmesi için, Şirket teknik desteğin zorunlu varlığı halinde Kullanıcı’ların IP adresini tespit etmek ve kullanmak durumunda kalabilir. IP adresleri, ayrıca Kullanıcı’ları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Şirket, yukarıda anılan amaçlarla ilgili verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine veya alt yüklenicilerine ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Site üzerinden başka site ve uygulamalara link verilmesi mümkün olup, Şirket’in bu site ve uygulamaların gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Site’de yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri Site’de yayınlandığı tarihte yürürlük kazanacaktır.

BİLGİ GÜVENLİĞİ

Lavita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, müşterilerimizin kişisel bilgilerini güvence altına almak konusunda gerekli çabayı gösteriyoruz. Bunun için dünya standartlarında ağ, veri ve fiziksel güvenlik koşullarının sağlandığı bir ortamda hizmet sunarken, değişen şartlara göre güvenlik konusundaki politika ve uygulamalarımızı değerlendirerek gerekli güncellemeleri düzenli olarak yapıyoruz.

KULLANICI ERİŞİMİ

Sizin tarafınızdan izin verilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi bulunmaz. Yalnızca, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, hesabınız içinden vereceğiniz izin üzerine yetkilendirilmiş Şirket personeli destek amacıyla verinize ulaşacaktır.

KULLANICI ŞİFRELERİ

Kullanıcıların güçlü şifre yaratması beklenmektedir ve yarattıkları şifrelerin gizliliğinden kullanıcıların kendileri sorumludur. Çoklu sayıda yanlış giriş yapılması durumunda kullanıcı hesabı bloke edilir. Uzun süre açık kalan oturumlar otomatik olarak kapatılır.

FİZİKSEL GÜVENLİK, AĞ GÜVENLİĞİ VE GÜVENLİK DUVARI

Verileriniz bulut teknolojiler alanında öncü şirketler arasında bulunan ve güvenilir sunucularda barındırılmaktadır. Ayrıca güvenlik için sunucularımızda Bot yönetim servisleri çalıştırılmaktadır.

VERİ PAYLAŞIMI

Veri gizliliğini Kullanıcı Sözleşmemiz çerçevesinde korumayı taahhüt ediyoruz. Kullanıcılarımıza, iş ortaklarımızla birlikte katma değerli hizmetler sunuyoruz. Örneğin, kredi kartı ile online tahsilat hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetleri aktive eden kullanıcılarımızın, bu hizmetleri kullanımı esnasında, mevzuata uygun bir şekilde bu firmalarla bir veri paylaşımı söz konusudur.

VERİ YEDEKLEMESİ

Olası teknik problemlere karşı verileriniz günlük olarak yedeklenir ve her bir yedek mevzuatta belirlenen uygun süreyle saklanır.

VERİ GÜVENLİĞİ

Kimsenin tahmin edemeyeceği şifre belirleyin.

Şifrenizi kimse ile paylaşmayın. Şifrenizi herhangi bir kâğıda yazarak ortada bırakmayın.

Tarayıcınızı güncelleyin ve sadece www.lavita.web.tr adresinden giriş yaptığınıza emin olun.

Şirket, kişisel verilerinizi teknik ve idari tedbirler dâhilinde titizlikle korumaktadır. Alınan güvenlik tedbirleri olası risklere karşı koyabilecekuygun bir düzeyde ve teknolojik imkânlar dâhilinde sağlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket tarafından alınan önlemlerden bazılarıaşağıdakilerle sınırlı olmamak şu şekilde örneklendirilebilir:

 • Şirket içerisinde çalışan ve hizmet alınanlar tarafından kişisel verilere erişimi mümkün oldukça sınırlı tutmak,
 • Sızma (penetrasyon) testleri ile şirketimiz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemleri almak,
 • Dijital ortamlarda virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarı içeren yazılımlar ve donanımlar kullanmak, sızma testleri uygulamak,
 • Fiziki ortamda bulunan kişisel verileri herkesin ulaşabileceği ortamlardan ayrı olmak üzere saklanmasını sağlamak,
 • Kişisel veriler için alınan idari tedbirlerin yanı sıra, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara veri güvenliği konularında düzenli bilgi vermek,
 • Kâğıt ortamında aktarımı gereken evraklar ile ilgili azami özen gösterilmesi,
 • Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan yedekleme programları kullanılması gibi teknik ve idari tedbirler uygulanmaktadır.

Çerez Kullanımı Politikası

LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak sahip olduğumuz www.lavita.web.tr web sitemizin (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerimize daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktayız.

Bu Çerez Kullanımı Politikası (“Politika”), tüm Web Sitesi ziyaretçilerimize ve kullanıcılarımıza hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını açıklamaktadır. Üyelik işlemlerinizin tamamlanarak Web Sitesi’ne üye olmanız halinde kişisel verilerinizin işlenmesine dair detaylı bilgilere Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

I. Reşit Olmayanlar

18 yaşın altındaysanız Web Sitesi’ni ebeveynlerinizin refakati altında ziyaret etmeniz gerekmektedir. Ebeveynlerinizin refakati olmadan bu Web Sitesi’ni kullanmamanız ve hiçbir kişisel verinizi paylaşmamanız gerekmektedir.

II. Çerez Nedir ve Hangi Amaçlarla Kullanılır?

Çerez, internet siteleri tarafından erişim sağladığınız bilgisayarınıza, cep telefonlarınıza, tabletlerinize veya diğer mobil cihazlarınıza kaydedilen küçük veri depolama dosyalarıdır. Bu dosyada Web Sitesi gezintinize ait bilgiler saklanır. Böylelikle erişim sağladığınız cihazlarınız Web Sitesi’ni tekrar kullandığınızda bu verilerinizi hatırlayacaktır. Dolayısıyla çerezler, Web Sitesi’ni etkili ve daha kolay kullanabilmeniz için gerekli ve önemlidir. Çerezler ayrıca Web Sitesi’nde ve üçüncü kişilerin web sitelerinde size daha uygun hizmet, ürün veya teklifler sunabilmemiz için kullanılmaktadır.

Bu çerezler, Şirket tarafından yönetilmekte olan sistemler aracılığıyla oluşturulmakla birlikte, aynı zamanda Şirket tarafından yetkilendirilen bazı hizmet sağlayıcılar kullanıcıların cihazlarına benzeri teknolojiler yerleştirerek IP adresi, benzersiz tanımlayıcı ve cihaz tanımlayıcı bilgileri edinebilmektedir. Ayrıca, Şirket sistemlerinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalarına tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalarına ait sorumluluk Şirket’e ait olmamaktadır ve bu bağlamda ilgili link kapsamındaki site ziyaret edildiğinde siteye ait gizlilik politikasının okunması önerilmektedir.

Çerezlerin kullanılmasının temel amaçları:

 • Web Sitesi’nin daha etkili kullanılabilmesi için bazı teknik verilere ihtiyaç duyulması,
 • Şirket’in sizin Web Sitesi’ni tarama ve kullanma tercih ve alışkanlıklarınıza ilişkin bilgilerin toplanması,
 • Şirket’in, 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ten kaynaklanan başta olmak üzere, yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için bazı kişisel verilerinize ihtiyaç duymasıdır.

III. Çerezlerle Hangi Tür Verilerinizi İşliyoruz?

Çerezler, türlerine bağlı olmak üzere, genel olarak, Web Sitesi’ne eriştiğiniz cihazda tarama ve kullanım tercihlerinize ilişkin verileri toplamaktadır. Bu veriler; eriştiğiniz sayfaları, incelediğiniz hizmet ve ürünlerimizi, Web Sitesi’nde yaptığınız gezintiye ilişkin tüm bilgileri kapsamaktadır.

IV. Hangi Tür Çerezleri Hangi Şekillerde Kullanıyoruz?

Web Sitesi’nde farklı türlerde çerezler kullanmaktayız. Bunlar Web Sitesi’nin çalışmasını sağlamak için kullanılması zorunlu olan çerezler, işlev çerezleri, analiz/performans çerezleri ve hedefleme/reklam çerezleridir.

 • Kullanılması Zorunlu Olan Çerezler/Oturum Çerezleri:

Bu çerezler, Web Sitesi’nin düzgün şekilde çalışması için mutlaka gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde Web Sitesi çalışamayacaktır.

Genel olarak internet sayfaları arasında bilgi taşınması ve kullanıcı tarafından girilen bilgilerin sistemsel olarak hatırlanması gibi çeşitli özelliklerden faydalanmaya olanak sağlayan çerezlerdir ve Web Sitesi’ne ait fonksiyonların düzgün bir şekilde işleyebilmesi için önemlidir.

 • İşlev Çerezleri:

Bu çerezler size daha gelişmiş ve kolay bir kullanım deneyimi yaşatmak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin önceki tercihlerinizi hatırlamak, Web Sitesi üzerinde yer alan bazı içeriklere rahatça erişmenizi sağlamak işlevlerini yerine getirmektedir. Şirket, Web Sitesi kapsamında kullanıcılara gelişmiş internet özellikleri sağlanmasını hedeflemektedir.

 • Analiz/Performans Çerezleri:

Bu çerezler, Web Sitesi’nin işleyişinizi analiz edip anlamımızı sağlayan ve sizinle etkileşime geçerek Web Sitesi’ni geliştirebilmemizi sağlamaktadır. Sayfaların ziyaret edilme frekansı, olası hata iletileri, kullanıcıların ilgili sayfada harcadıkları toplam zaman ile birlikte siteyi kullanım desenleri konularında bilgi toplayan çerezlerdir ve Web Sitesi’nin performansını arttırma amacıyla kullanılmaktadır.

 • Hedefleme/Reklam Çerezleri:

Bu çerezler, size, reklam içerikleri de dâhil olmak üzere, ilginizi çekebilecek içerikleri saptayarak sunmamız için kullanılmaktadır. Ancak bu çerezleri engellemeniz, reklam içeriklerini tamamen engellemeyecek, sadece sizin ilginizi çekebilecek olan reklamlar yerine genel içerikli reklamlar sunulacaktır.

V. Web Sitesi’nde kullanılan çerezler:

 • Google Analytics:

Google Analytics çerezleri, ziyaretçilerin Web Sitesini ne şekilde kullandıklarını analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dâhil) Google’a aktarılarak Google tarafından sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinize Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir.

Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html

 • Google Ads:

Google Ads, çerezleri, güvenli arama tercihlerinizi hatırlamak, ilgili reklamlar göstermek, ziyaretçi sayısını belirlemek, hizmetlerimize kayıt olmanıza yardımcı olmak, verilerinizi korumak veya reklam ayarlarınızı hatırlamak gibi nedenlerle kullanılmaktadır. Böylelikle, Web Sitesi’ni ziyaretinizle ilgili bilgileri (örneğin, tercih ettiğiniz dil ve diğer ayarlar) hatırlamasına yardımcı olur. Web Sitesini kullanımınızla ilgili bilgiler (IP adresiniz dâhil) Google’a aktarılarak Google tarafından sunucularda saklanmaktadır. Google bu bilgileri Web Sitesini kullanımınızı değerlendirmek, Şirket için Web Sitesi faaliyetini derlemek ve Web Sitesi faaliyeti ve internet kullanımıyla ilgili başka hizmetler sağlamak amacıyla kullanacaktır, fakat IP adresinize Google tarafından depolanan diğer verilerle eşleştirmeyecektir.

Google Ads çerez kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dâhil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=tr

 • Facebook:

Facebook çerezleri, Facebook hesabınız var ise, site ve uygulamalar dâhil olmak üzere Facebook ürünlerini kullanırsanız veya Facebook ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dâhil) ziyaret ederseniz kullanılmaktadır.

Çerezler, Facebook’un Facebook ürünlerini sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dâhil olmak üzere bilgileri tespit edebilmesini sağlar.

Çerezler; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama gibi nedenlerle kullanır. Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. E-posta adresiniz üçüncü kişilerle veya diğer reklam veren kişilerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.

Örneğin: Facebook, (a) kişisel veriniz Facebook sistemlerinde bulunduğu sürece verilerin güvenliğini ve bütünlüğünü korumak ve (b) Facebook sistemlerinde bulunan kişisel verinize yanlışlıkla veya yetkisiz olarak erişilmesine ve verinizin yanlışlıkla veya yetkisiz olarak kullanılmasına, değiştirilmesine veya ifşa edilmesine karşı korumak için geliştirilen teknik ve fiziksel güvenlik önlemlerini de içerecek şekilde, özel hedef kitlenizi oluşturan hash yöntemiyle şifrelenen e-posta adresinizin ve Facebook Kullanıcı Kimliği koleksiyonunun gizliliğini ve güvenliğini sağlayacaktır. Ayrıca, izniniz olmadan veya mevzuat gerekliliği olmadıkça, Facebook üçüncü taraflara veya diğer reklam verenlere özel hedef kitleniz için erişim veya bilgi vermez, özel hedef kitle bilgilerinizi kullanıcılarımız hakkındaki bilgilere eklemez veya ilgi alanına dayalı profiller oluşturmaz ya da özel hedef kitlenizi size hizmet sunmanın haricinde kullanmaz.

Facebook özel hedef kitleler koşulları için:

https://www.facebook.com/ads/manage/customaudiences/tos.php?_=_ adresini ziyaret edebilirsiniz.

Facebook Gizlilik İlkeleri için:

https://www.facebook.com/privacy/explanation adresini ziyaret edebilirsiniz.

 • Instagram

Instagram çerezleri, Instagram hesabınız var ise, site ve uygulamalar dâhil olmak üzere Instagram ürünlerini kullanırsanız veya Instagram ürünlerini kullanan siteleri veya uygulamaları (Beğen düğmesi ve diğer Facebook Teknolojileri dâhil) ziyaret ederseniz kullanılmaktadır.

Çerezler, Instagram’ın ürünlerini sunmasını ve kayıtlı veya giriş yapmış olup olmamanızdan bağımsız olarak, diğer internet siteleri ve uygulamaları kullanımınız dâhil olmak üzere bilgileri tespit edebilmesini sağlar.

Çerezler; kimlik kontrolü, güvenlik ve site bütünlüğü, reklamlar, tavsiyeler, ölçüm, analiz ve raporlama gibi nedenlerle kullanır. Ayrıca ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz bu platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. E-posta adresiniz üçüncü kişilerle veya diğer reklam veren kişilerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir.

 • Dil Çerezleri

Tarayıcınıza göre otomatik olarak dil tercihinizi belirleme ve kullanıcı ara yüzünü iyileştirme çerezleri kullanılır.

 • Criteo Tracking

Criteo çerezleri, yeniden pazarlama hedefleme amacıyla kullanılmaktadır. Web sitesini (belirli sayfaları veya ürünü ziyaret etmiş veya ürünü sepete eklemiş ve/veya daha önceden satın almış) kişilere yeniden reklam hazırlamak için kullanılan bir platformdur. Hedef kitle belirleme ve reklamları yönetebilmek adına kullanılmaktadır, bu noktada bir reklamcılık platformu olarak tercih edilmektedir.

Gizlilik hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.criteo.com/

 • Exponea

Exponea çerezleri, dijital pazarlama süreçlerinde kullanılmaktadır. Kullanıcıların Web Sitesi içerisindeki eylem ve hareketlerine göre (event) kişiselleştirilmiş otomasyon imkânı sağlamaktadır. Bu sayede Kullanıcıların hareketlerini analiz ederek uygun hedef belirleme ve yönlendirme söz konusudur.

Gizlilik hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.exponea.com/

V. Çerezlerin Kullanılmasını Nasıl Engelleyebilirsiniz?

Çerezlerin kullanılması Web Sitesi’nin daha iyi hizmet vermekle birlikte eğer dilerseniz çerezlerin kullanılmasını engelleyebilirsiniz. Ancak bu takdirde Web Sitesi’nin tam olarak işlevini gösterememesi ve tüm özelliklerinden yararlanamama ihtimaliniz olduğunu unutmayınız.

Çerezlerin kullanılmasını engellemek için kullandığınız internet tarayıcınızın ayarlarınızı değiştirmeniz gerekmektedir. Bu değişiklikler kullandığınız cihaz ve internet tarayıcısına göre değişiklik göstermektedir. Aşağıda farklı internet tarayıcıları üzerinden çerezlerin kullanılmasını engellemek için hangi adımların izlenmesi gerektiğine ilişkin bilgiler yer almaktadır.

 • Safari

1. Safari > Tercihler’i seçin.

2. Gizlilik öğesini tıklayın.

3. Web Sitesi Verileri’ni tıklayın.

4. Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın.

 • Internet Explorer

1. Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.

2. Araçlar düğmesine ve ‘İnternet Seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.

3. Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın

 • Microsoft Edge

1. Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.

2. Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.

3. Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz.

 • Google Chrome

1. Bilgisayarınızda Chrome’u açın.

2. Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.

3. Altta Gelişmiş’i tıklayın.

4. “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.

5. Çerezler’i tıklayın.

6. “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.

7. Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.

 • Mozilla Firefox

1. Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.

2. Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.

3. Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.

4. Çerezleri göster düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.

5. Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.

6. Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.

7. Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.

VI. Bizimle İletişime Geçin:

Politika ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi bize iletmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Adres: Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. Nidakule Ataşehir Güney No:7/3F İç Kapı No:12 Ataşehir – İstanbul, 34746, Türkiye

İletişim Numarası: 0850 800 14 14

E-mail adresi: bilgi@lavita.web.tr

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

LaVita Vitamin Gıda ve Gıda Takviyeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) olarak özel hayatın gizliliğine saygı duyuyor ve bu konuda üzerimize düşen sorumlulukları yerine getiriyoruz. Bu nedenle, sizleri 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında bilgilendirmek isteriz.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti; telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri ifade eder.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (“İYS”) üzerinde onayı bulunmayan alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla ya da İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden alınabilir. İYS üzerinden alınan onaylarda ise olumlu irade beyanı ve elektronik iletişim adresi yer alır. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılar. Alıcı reddetme hakkını İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilir. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilen ticari elektronik iletiler için önceden onay alınması zorunlu değildir. Ancak tacir ve esnafların ilgili mevzuatta yer alan reddetme hakkını kullanması halinde onayları alınmadan ticari elektronik ileti gönderilemez. Bu kapsamında ileti gönderilmesinden önce tacir veya esnaf olan alıcıların elektronik iletişim adresleri hizmet sağlayıcı tarafından İYS’ye kaydedilir ve İYS üzerinden alıcıların ret hakkını kullanıp kullanmadığı kontrol edilir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirket olarak tarafından vermekte olduğumuz hizmetler kapsamında, www.lavita.web.tr internet sitesi üzerinden veya Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekillerde temin edilen bilgileriniz doğrultusunda, onay vermeniz halinde herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafınıza her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafınızla iletişime geçilebilecektir.

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca ticari elektronik ileti gönderimine dair onay verseniz dahi dilediğiniz zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğinizi hatırlatmak isteriz. Reddetme hakkınızı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabilirsiniz.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA METNİ

İşbu beyanı onaylayarak, Şirket’in 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, Şirket tarafından tarafıma verilmekte olan hizmetler kapsamında, www.lavita.web.tr internet sitesi üzerinden veya diğer yöntemlerle paylaştığım ad, soyad ve iletişim bilgilerim vasıtasıyla, herhangi bir iletişim aracı kullanarak (SMS, e-posta, telefon, faks, çağrı merkezi, v.b. gibi) tarafıma her türlü bilgilendirme, tanıtım, reklam, ürün teklifleri, promosyonlar, kampanyalar, memnuniyet değerlendirme çalışmaları ve duyuruların iletilmesi amacıyla tarafımla iletişime geçilmesine açık rıza verdiğimi, bu kapsamda bu bilgilerimde herhangi bir değişiklik olması halinde bu hususu Şirket’e yazılı olarak bildireceğimi ve güncel bilgilerimi içeren yeni bir beyannameyi imzalayarak Şirket’e temin edeceğimi,

Tarafıma gönderilecek ticari elektronik iletilere ilişkin yukarıdaki Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metni’ni okuduğumu ve anladığımı, tarafımca verilmiş işbu rızanın geri alınabilir olduğu konusunda bilgim olduğunu ve bu doğrultuda Şirket’e, ticari elektronik ileti hangi iletişim kanalıyla gönderildiyse ret bildirimi de kolay ve ücretsiz bir şekilde olmak üzere aynı iletişim kanalıyla verebileceğimi, reddetme hakkımı İYS (sistemin kullanıma açılması halinde) üzerinden de kullanabileceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.